Spotkanie z Mikołajem 05.12.-galeria zdjęć

Spotkanie z Mikołajem –05.12.-sala bankietowa GOKIR w Świerklanach
Dla młodych mieszkańców naszej gminy przygotowaliśmy m.in.: bajkę muzyczną pt. ”Królowa śniegu” oraz spotkanie z Mikołajem.
Udział wzięło 380 dzieci z całej gminy. Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek od Mikołaja.
Organizator : GOKiR Świerklany, a także Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, F.H.U.”KOTULA” oraz „KRIS-DOM” Krzysztof Cyrankowski.