LONDON BEAT

Wraz z grupą „LONDON BEAT ” powitaliśmy lato na OSIR w Świerklanach w 2008 roku.

.