Ferie z GOKiR-em

Warunkiem udziału dziecka  w zajęciach  dostarczenie- podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody !
wzór_zgody- zajęcia plast.
wzór_zgody- zajęcia sportowe 
wzór zgody – disco