O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach jest instytucją kultury zajmującą się animacją życia kulturalnego, upowszechnianiem i kreowaniem kultury, kultywowaniem i propagowaniem lokalnej tradycji i folkloru oraz organizacją czasu wolnego zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych.
Cele te, spełniają się poprzez organizację różnorodnych imprez kulturalnych min. festynów rodzinnych, pikników, koncertów, imprez zakładowych, a także imprez okolicznościowych, których adresatami są odbiorcy w każdym przedziale wiekowym, w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym co przyczynia się do kształtowania wizerunku gminy Świerklany i całej społeczności na forum powiatu, regionu a nawet kraju.
Nasze przedsięwzięcia cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem, czego dowodem – z jednej strony są kilkutysięczne tłumy, gromadzące się na naszych imprezach, a z drugiej – zainteresowanie nimi osób publicznych i firm  które  widzą  w nich ogromną szansę promocji swoich działań.